پروپوزال

انجام پایان نامه

مطلب پروپوزال هدف از نگارش یک پایان نامه چیست ؟! اثبات توانایی های فردی ؟ انتقال اطلاعات ، تجارب و کمک به آیندگان در گسترش علم ؟ بهبود رزومه و سابقه ؟ انجام وظیفه ای اجباری یا عوامل دیگر؟ هدف از نگارش یک پایان نامه یا رساله هرچه که باشد ، دارای اسلوب و اصولی […]