قیمت پروپوزال نویسی

قیمت پروپوزال نویسی در زبان شیرین فارسی ، امثال و حکم فراوانی وجود دارد که با وجود قدمت چند صد ساله خود ، کماکان تازه و قابل استفاده می باشند . در این میان بیتی منتسب به صائب تبریزی (خشت اول گر نهد معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج )وجود دارد که […]

پروپوزال

انجام پایان نامه

مطلب پروپوزال هدف از نگارش یک پایان نامه چیست ؟! اثبات توانایی های فردی ؟ انتقال اطلاعات ، تجارب و کمک به آیندگان در گسترش علم ؟ بهبود رزومه و سابقه ؟ انجام وظیفه ای اجباری یا عوامل دیگر؟ هدف از نگارش یک پایان نامه یا رساله هرچه که باشد ، دارای اسلوب و اصولی […]