قیمت پروپوزال نویسی

قیمت پروپوزال نویسی در زبان شیرین فارسی ، امثال و حکم فراوانی وجود دارد که با وجود قدمت چند صد ساله خود ، کماکان تازه و قابل استفاده می باشند . در این میان بیتی منتسب به صائب تبریزی (خشت اول گر نهد معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج )وجود دارد که […]