شبیه سازی نرم افزاری

انجام پایان نامه

شبيه سازي نرم افزار انسان برای رسیدن به جایگاه فعلی خود ، تاوان سنگینی پرداخت کرده است . پرواز در آسمان ، سیاحت در اعماق اقیانوس ها ، فتح قله های سربه فلک کشیده ، سکنی در فضای فوقانی جو زمین ، ساخت ابزار و ماشین آلاتی که صنع هر وسیله دیگری را میسر کرده […]