درباره سفارش پایان نامه

درباره سفارش پایان نامه یکی از اصلی ترین دلایل برون سپاری انجام پایان نامه در کشورمان ، افزایش طول دوره تحصیل می باشد . زمانی که دانشجویان زیادی به منظور تعویق خدمت سربازی ، گریز از مسئولیت پذیری ، دلخوشی والدین یا گمراه کردن خود با نام انجام عملی مفید به تحصیل در دانشگاه های […]

سفارش پایان نامه

سفارش پایان نامه در جوامع در حال توسعه و مملو از نیروی کار جوان ، یکی از مهمترین دغدغه های  دولت و شهروندان آن کشور ، معضل بیکاریست . در تعاریف  اقتصادی و اجتماعی هر کشور ، بیکاری و اشتغال تعاریف گوناگونی دارند ، به عنوان مثال در کشورهای اروپایی به فردی که در هفته […]