پروپوزال

sharifcom.com-proposal

پژوهش چیست؟

به زبانی ساده، پژوهش، روشی است جهت یافتن پاسخ برای سوالات.

نکته­ی مهمی که ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند اینست که آیا سوالی که قصد داریم پاسخی برای آن بیابیم در نتیجه­ی شرایط منفی ایجاد شده است؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره نمود که با وجود اینکه در همه­ی پزوهش­ها، پژوهشگر در پی یافتن پاسخ برای این مسئله است، لزوما این مسئله در نتیجه شرایط منفی ایجاد نشده است، بلکه یک مسئله می­تواند به دنبال فرصتی برای بهبود شرایط فعلی باشد.پژوهش­ها در حوزه­های مختلفی انجام می­شوند که از میان آنها می­توان به پژوهش­های اجتماعی، مدیریتی، پزشکی، مهندسی را نام برد.

مقدمه Introduction)):

مقدمه ذهن خواننده را به وسیله­ی توصیف بخش­های مختلف پروژه آماده می­سازد.این بخش قسمت­های زیر را شامل می­شود:

بیان مسئله

مسئله معمولا با بیان سوالاتی ارائه می­شود. سپس با بیان اهداف پژوهش به جزئیات مسئله پژوهش پرداخته می­شود.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش آن چیزهایی را که پژوهش قصد دارد بررسی نماید مورد خطاب قرار می­دهند.این اهداف ممکن است در قالب سوالات یا فرضیات پژوهش ارائه شوند. در واقع، اهداف پژوهش متغیرهای مورد نظر، روابط بین آنها و گروه هدف مورد مطالعه را بیان می­کنند. همچنین تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش در اینجا ارائه می­شوند.

پیشینه

این بخش می­تواند به دو نوع ارائه شود:

 

روش تحقیق

 

استراتزی پژوهش یا همان روش تحقیق راه و روشی است که شما برای انجام بخش فنی پزوهش خود برمی­گزینید. در واقع شما با انتخاب یک استراتزی، مشخص می­کنید که داده­های پژوهش خود را چگونه می­خواهید جمع آوری و تحلیل کنید، شما به عنوان پزوهشگر وظیفه دارید که استراتژی مناسبی برای انجام پژوهش خود انتخاب نمایید.

 

نتیجه­ گیری

 

این بخش معمولا به دو قسمت تقسیم می­شود:

 

 

خلاصه پژوهش و نتایج

خلاصه ای که در انتهای گزارش می­آید شامل بیان چکیده ای از یافته های اصلی است. همچنین، اگر شما گزارش مفصلی دارید، می­توانید در انتهای هر بخش گزارش یک قسمت خلاصه داشته باشید.

نتایج نتایج پژوهش ، استنتاجاتی را که از یافته ها ناشی می­شوند،ارائه می­کنند. درواقع ، یافته ها حقایق را نمایش می­دهند. دقت کنید که یکی از وظایف شما در این قسمت، مقایسه یافته ها با ادبیات موضوع ( یافته های پژوهشگران دیگر ) اسست. به عبارت دیگر، شما باید نشان دهید که یافته های شما چه شباهت­ها و تفاوت هایی با یافته های پزوهشگران دیگر دارند و چرا؟

پیشنهادات

معمولا یک پژوهشگر تعدادی ایده برای اقدامات اصلاحی دارد . در پژوهش های دانشگاهی، بخش پیشنهادات اغلب با عنوان “پیشنهادات برای پژوهش های آتی ” ارائه می­ شود، این پیشنهادات شامل گسترده تر کردن پژوهش یا انجام تست های بیشتر برای درک بیشتر یافته ها است. در پژوهش های کاربردی، پیشنهادات معمولا شامل ارائه پیشنهاداتی برای اقدامات مدیریتی است.

فهرست منابع

این قسمت که با عنوان References نیز شناخته می­شود، لیست مراجع، منابع و ماخذی را نشان می دهد که پژوهشگر از آنها برای انجام پژوهش­های خود استفاده نموده است.

 

انجام پایان نامه

 

بهینه سازی سایت توسط سئویاب