پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه یا پروژه پایانی در تعریفی ساده به مقاله یا محصولی عینی مرتبط با رشته تحصیلی گفته می شود که متبلور سال ها تحصیل و فعالیت دانشگاهیست . این مقاله که با طرح یک سوال یا به چالش کشیدن یک موضوع آغاز می شود ، در نهایت به مجموعه ای از تغییرات ، پاسخ های جامع و بهبود وضع فعلی منجر می شود که جملگی پایه و اساس علمی داشته و به کمک نتایج آزمایشات ، محاسبات ریاضی ، مدل سازی و اجرا آن در جامعه آماری کوچکی قابل اثبات می باشد . چرا ارائه پایان نامه اجباریست و دلیل تسلیم و تقدیم آن در پایان مقطع تحصیلی چیست ؟ شاید این سوالات از آن دست پرسش هایی باشند که به دلیل سادگی زیاد پاسخ دقیقی ندارند . با فرض اینکه هر دانشجو برای اخذ مدرکی مهندسی در نظام آموزش عالی کشور۱۴۴ واحد درسی (حدود۶۵ عنوان کتاب) را پاس کرده و مدت زمان میانگین هر واحد ۱ ساعت باشد و از سویی دیگر در ازای هر درس ۱۰ جلسه آموزشی در طول ترم دایر شود و همچنان تصور کنیم که دانشجوی مذکور با اتمام دوره تحصیل در زمان ۴ ساله استاندارد و بدون غیبت و تکرار دروس ، این فرد قریب به ۱۵۰۰ ساعت تحت تعلیم بوده است . اگرچه بخشی از این ساعات به دروس مقدماتی ، عمومی یا غیر تخصصی نیز تخصیص یافته است ، اما در مجموع این حجم از مطالب و دانسته ها برای گردآوری یک مقاله علمی کافیست . انجام پایان نامه به این دلیل اجباریست که دانشجو در قالب یک گزارش علمی آموخته های خود را به منصه ظهور گذاشته و در دنیای واقعی پیاده می سازد و از این روی در پایان دوره تحصیل اجباری می شود که دانشجو به همه ضوابط و آموزه ها مسلط شده و مطلبی برای وی ناشناخته نیست . با توجه به اینکه انجام پایان نامه عملی وقت گیر و حساس است ، حفظ انسجام و نظم آن ، امری حیاتیست کمااینکه بسیاری از اساتید راهنمای کشورمان نیز پایان نامه یکجا را نپذیرفته و از دانشجویان انتظار دارند تا در طول مدت تعیین شده برای ارائه و انجام پایان نامه (مثلاً یک سال تحصیلی) ، اقدامات خود را فصل به فصل به وی ارائه دهند . از سویی دیگر ، انتخاب موضوع مورد علاقه برای انجام پایان نامه سبب می شود تا دانشجو در اواسط کار که با امتحانات و مشغله های شخصی نیز دست به گریبان است ، اشتیاق خود برای تحقیق و پیشروی را از دست ندهد . پس از انتخاب شاخه مورد نظر و موضوع انجام پایان نامه ، تعریف اهداف و روشن کردن افق پیش روی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اینکه می خواهیم به چه چیزی برسیم ! آیا توان و سواد انجام این پروژه را در حال حاضر داریم یا خیر ! اینکه آیا با دروس گذرانده شده توسط ما در دانشگاه سنخیتی دارند یا خیر! و ده ها سوال دیگر سبب می شود تا در صورت عدم نتیجه گیری مثبت ، از انجام آن منصرف شده و به سراغ موضوعات بهتری برویم ، کمااینکه کم نبوده اند افرادی که قدم در این راه نهاده و پس از چندی ، با اطلاع از حقایق موجود نه راه پس داشته اند و نه راه پیش ، به همین خاطر مجبور به سپردن انجام پایان نامه به دست دیگری یا خرید نمونه آماده آن شده اند . انجام پایان نامه و انتخاب موضوع آن یکی از تلخ و شیرین ترین اتفاقات دوران تحصیلی دانشجویان می باشد . شیرین از این جهت که پس از ارائه این مقاله درس آن ها در دوره کارشناسی (یا کارشناسی ارشد) تمام شده و موفق به اخذ مدرک خود می شوند ، در حالی یک پروژه علمی را به پایان رسانده اند و تلخ به دلیل اینکه برخی افراد در این دوره دچار سردرگمی و تردید میان ادامه تحصیل ، مراجعه به بازار کار ، خروج از کشور یا رفتن به خدمت سربازی (برای پسران) می شوند .