موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه

در راستای کمک به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، شرایطی فراهم آورده ایم تا به توان به صورت گام به گام آمورزش انجام پایان نامه را تا لحظه دفاع پایانی کار داشته باشیم.

مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه

اصلی ترین مرحله انجام پایان نامه مقاطع ارشد و دکتری انتخاب موضوع پایان نامه می باشد

موضوع پایان نامه بایستی به صورتی انتخاب شود که علاوه بر شناسایی دغدغه ای علمی در راستای حل آن راه حلی ارائه دهد

شرایط انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه

همانطور که دیدید، اولین مرحله در فرآیند انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه است.

عواملی که در انتخاب موضوع پایان نامه اهمیت دارند یا به عبارت دیگر سؤالاتی که محقق در انتخاب موضوع پایان نامه باید از خود بپرسد در زیر آمده اند:

با توجه به حجم پایان نامه، شاید پژوهشگر مدت زمان زیادي را صرف انجام یک پژوهش نماید.

لذا جهت اینکه بتواند مدت زمان زیادي روي آن کار کند، مهم است که به آن موضوع علاقه مند باشد.

هدف این سؤال سنجش دانش قبلی شما نسبت به موضوع پایان نامه است .

براي مثال ممکن است قبلا درسی در مورد آن گذرانده باشید، یا در سمیناري شرکت کرده باشید، و یا مقاله اي در مورد آن نوشته باشید.

اگر پژوهشگر در گذشته پژوهشی با این موضوع انجام داده باشد، ادامه ي کار قبلی این مزیت را دارد که وي با موضوع

آشنایی خوبی دارد.

لذا کار جدید می تواند از عمق بیشتري برخوردار باشد.

از جهت دیگر، این امکان نیز وجود دارد که نتایج پایان نامه جدید، نتایج پژوهش قبلی را زیر سؤال ببرند.

این سؤال موارد زیر را دربر میگیرد:

۱-۳-۱- درجه ي مشکل بودن موضوع و صلاحیت پژوهشگر براي انجام آن:

براي مثال آیا موضوع در حد دوره ي کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتراست.

۱-۳-۲- پیچیدگی ذاتی موضوع:

برخی اوقات ممکن است پژوهشگر منابع و فرصت محدودي براي انجام پایان نامه داشته باشد.

همچنین ممکن است پژوهشگر نداند که به چه میزان به تکنیک ها و روشهاي آماري و ریاضی نیازمند است و آیا آنها در توان پژوهشگر هستند یا خیر.

۱-۳-۳- در دسترس بودن افراد متخص:

در صورت در دسترس بودن خبرگان موضوع، شما میتوانید از راهنمایی هاي آنها بهره ببرید.

این خبرگان می تواند شامل استاد راهنما و مشاور، متخصصان صنعت و غیره باشند.

فرآیند یافتن موضوع پایان نامه

(Area) – حوزه

Area یک حوزه علمی و در واقع یک گستره ي وسیعی از تلاشهاي پژوهشگرانه یا کسب وکار است.

براي مثال اقتصاد یک حوزه علمی است.

از طرف دیگر، مهندسی صنایع و رفتار در سازمان نیز یک حوزه علمی محسوب میشود.

Field – زمینه

زمینه یک جزء از AREA است

(Aspect) -جنبه

aspect یک جنبه از field است

(Question) – سؤال

براي سؤال میخواهیم پاسخی بدهیم به روش علمی که علم می گوید یک پاسخ منطقی و یک پاسخ تجربی بدهید.

یعنی یک پاسخ نظري میدهیم و سپس یک پاسخ تجربی میدهیم.

پس پاسخهاي سؤالات ذهنی را باید تجربه بررسی میکنیم.

پاسخهاي نظري هم از دل دانش بشر پیدا میکنیم.

(Title) – عنوان

هدف نهایی معمولاً عین همان عنوان پایان نامه است که انتخاب میکنید .

تنها یک تفاوت با عنوان دارد و آن این است که عنوان با افعالی شروع میشود که جنبۀ کلی دارد
مثل بررسی، بررسی عوامل محیطی روي تعهد سازمانی کارکنان. با این نوع افعال هدف مشخص میگردد.

براي رسیدن به هدف کلی یکسري گامهایی باید برداشته شود یا به یکسري اهداف ریزتر و کوچکتر باید برسیم تا آن هدف پژوهشگر شود