موسسه انجام پروژه

موسسه انجام پروژه

موسسه انجام پروژه

موسسه انجام پروژه دانشجویی

موسسه انجام پروژه

در سال های نچندان دور ، مدارکی همچون سیکل ( گواهی اتمام دوره راهنمایی ) و دیپلم از مدارک قابل قبول تحصیلی به شمار می رفتند .

نیازهای عمومی گذشته

توانایی خواندن ، نوشتن و محاسبه چهار عمل اصلی ریاضی تمامی مایحتاج علمی یک فرد برای زندگی روزمره بود و عدم تسلط به آن ها نیز ضربه بزرگی به ادامه حیات وی نمی زد .

با گذشت زمان و ورود به هزاره سوم ، سیر صعودی انفجار اطلاعات و ترویج کامپیوتر ها در تمامی زمینه ها سبب شد تا سطح سواد جامعه توانایی تعامل با این فرهنگ نوظهور را نداشته باشد ، لذا تنها راه خود را در ارتقاء و پیشرفت در این حیطه دید . تولد علوم جدید و متدهای گوناگون که زاده همین پیشرفت تکنولوژی بود نیز از سوی دیگر به ترغیب افراد جامعه برای ادامه تحصیل پرداخت .

وجود چنین عواملی در کنار بیشتر شدن امکانات تحصیل – مانند ساخت مدارس ، دانشگاه ها و سایر ملزومات تحصیل – و از همه مهمتر افزایش درک والدین از اهمیت تحصیل سبب شد تا میزان سطح سواد جامعه و قدرت علمی آن افزایش یابد .

ورود به دانشگاه

در همین اثنا ، به جمع متقاضیان تحصیل در دانشگاه و به فراخور آن ، قربانیان غولی به نام کنکور افزوده شد ؛ آزمونی که همه ساله افرادی معدود را دستچین می کرد و به خروجی مطلوبی نیز منتج می شد .

افراد فارغ التحصیل که عموما از جایگاه اجتماعی خوب و درآمد مناسبی برخوردار بودند ، این ذهنیت نامطلوب را در ذهن عامه مردم بوجود آوردند که تنها راه رسیدن به کمال ، خوشبختی ، ثروت و هزاران هدف دیگرشان ، اخذ مدرکی دانشگاهیست .

با صرف نظر از افرادی که به خرید و اجاره مدرک روی آوردند ، این پدیده عاملی شد تا همه ساله به داوطلبان کنکور اضافه شود و به دلیل ظرفیت کم دانشگاه های تراز اول کشور ، دانشگاه هایی نچندان معتبر زاده شوند .

تحصیل میلیون ها نفر در این مراکز در سراسر ایران ، گواهی بر این مدعاست .

امروزه وجود چنین شرایطی سبب شده است تا علاوه بر کاهش چشمگیر ارزش مدارک دانشگاهی ، بر تعداد فارغ التحصیلات بیکار نیز افزوده شود و این افراد که خود را قشر تحصیل کرده جامعه می دانند ، انجام خیلی از امور را در شان خود ندانند . بدیهیست که خیلی از افراد فوق الذکر ، پس از گذشت چند ترم از تحصیل و از بین رفتن انگیزه و شوق اولیه تحصیل در دانشگاه ، به ماهیت واقعی این محیط پی برده و خود را فردی مناسب برای آن نمی یابند .

احساس نیاز به همکاری با موسسه انجام پروژه

از این روی به کمک موسسات آموزشی و تحقیقاتی متوسل می شوند .

وجود موسسات غیر متعهد سبب شده است تا عده ای زیادی از این افراد با پرداخت هزینه های سنگین و عدم دستیابی به خواسته های خود ، نگاهی یکسان به همه مجموعه های انجام پروژه دانشجویی داشته باشند و همکاری با آن ها را مفید ندانند .

گفتنی ست که نمی توان از این موسسات انتظار معجزه داشت ، ولی موسسات استاندارد با رزومه ای مشخص از سایر همکاران خود که صرفا تحت نامی مشابه ، بنگاهی برای کسب در آمد احداث نموده اند وجود دارد .

انتخاب موسسه انجام پروژه

برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره در سطوح آموزش عالی و انجام پروژه دانشجویی ، امری تخصصی ، ظریف و زمان بر می باشد ، لذا سپردن آن به افرادی متخصص و کارآزموده امری منطقی به نظر می رسد .

از دیگر نکات حائز اهمیت انجام پروژه دانشجویی ، میزان درگیری دانشجو با تحقیق مورد نظر می باشد .

زمانیکه محقق در تمامی موارد انجام پروژه دانشجویی و تحقیق ، مشاوره و برنامه ریزی با دانشجو مشورت کرده و وی را در جریان امور قرار می دهد ، بمراتب نتیجه ای بهتر از زمانی حاصل می گردد که محقق قائم به ذات پیشروی کرده و بدون نظرخواهی و مشاوره به انجام امور فوق می پردازد .