قیمت انجام پروژه

قیمت انجام پروژه

قیمت انجام پروژه

قیمت انجام پروژه

انجام پروژه نرم افزاری توسط موسسات ذیصلاح ، امری خدماتی محسوب می گردد .

تعیین قیمت پروژه

در چنین مواقعی به دلیل اینکه کالایی با قیمت مشخص بین کارفرما و موسسه مذکور مبادله نمی شود ، قیمت خدمات ارائه شده نیز از پیش تعیین شده نمی باشد .

قیمت انجام پروژه نرم افزاری تابعی از متغیرهای فراوانیست ؛ به عنوان مثال مقطع تحصیلی یک دانشجو تاثیر مستقیمی روی آن دارد .

تفکیک بر اساس مقطع تحصیلی

بدیهیست دانشجویی در مقطع کارشناسی هزینه ای بمراتب کمتر از دانشجوی دکترا برای انجام پروژه نرم افزاری خود صرف می کند ، دلیل آن نیز سطحی تر بودن تحقیقات مد نظر دانشجو کارشناسی می باشد ، در حالی که انجام پروژه دانشجوی دکترا که در بردارنده مفاهیم جدیدی در رشته مورد نظر بوده ، حجم بیشتری از اطلاعات را می طلبد لذا محققی با سطح دانش بالاتری نیز به انجام پروژه مشغول می شود . عامل بعدی موثر در قیمت انجام پروژه نرم افزاری ،رشته تحصیلی دانشجو می باشد .

تفکیک بر اساس رشته تحصیلی

در رشته هایی نظیر مدیریت و سایر زیر مجموعه های علوم انسانی ، با توجه به کثرت منابع و تنوع موضوعات ، مقالات با سرعت بیشتر و مشقت کمتری تهیه می شوند ، از این روی قیمت نهایی آن ها کمتر از قیمت نهایی انجام پروژه نرم افزاری رشته های مهندسی می باشد .

لازم به یادآوریست که پروژه نرم افزاری مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیاز به آموزش نرم افزار تخصصی مورد استفاده دارد و بدیهیست  دانشجویی که خود به تحقیق پیرامون پروژه نرم افزاری و انجام آن اقدام نکرده است ، توانایی دفاع از آن را ندارد ،

موسسات انجام پروژه

لذا موسسات معتبر و قابل اعتماد در این حیطه علاوه بر ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات در حین انجام کار ، پس از انجام پروژه نرم افزاری نیز طی نشست هایی به تشریح و تبیین پروژه نرم افزاری مذکور برای دانشجو می پردازند .

در چنین شرایطی همکاری با موسسات استاندارد و با سابقه از دو منظر قابل توجه هستند .

محقق های پروژه

برقراری این ارتباط و سپردن این امور به دستانی کاردان سبب می شود تا با تکیه بر تجربه و دانش محقق ، اشتباهات فوق به حداقل رسند ،

از سویی دیگر ، در هنگام عقد قرارداد محقق انجام پروژه نرم افزاری متعهد می شود که علاوه بر برگزاری جلسات رفع اشکال اصلاحات احتمالی را تا هر تعداد نیز برعهده گیرد .

قرارداد انجام پروژه

از دیگر نکات حائز اهمیت در عقد چنین قراردادهایی ، مشخص شدن هزینه ها می باشد .

همه ما در اطراف خود افراد سود جویی را دیده ایم که پس از انجام امری خدماتی ، مبلغی بیش از هزینه های توافقی طلب می کند ، از این روی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی ، موسسه مذکور با عقد قراردادی مکتوب در بدو کار ، هزینه نهایی و طریقه پرداخت آن را مشخص می نماید .

تعیین هزینه ها از این جهت برای محقق مفید است که وی می داند در صورت پرداخت اقساطی دستمزدش ، چه زمانی چه مبلغی دریافت می کند و به گونه ای عمل نمی شود که وی کار را انجام داده و با بدقولی مشتری روبرو شود .

تصحیح احتمالی پروژه

از سوی دیگر ، دانشجو نیز می داند پس از انجام پروژه نرم افزاری خود ، تصحیح و تائید آن است که مبلغی را پرداخت می کند و پس از حصول اطمینان از صحت انجام کار ، بخش بعدی قرارداد را پرداخت می نماید . در پایان لازم به ذکر است که با تخصصی تر شدن رشته و موضوع تحقیق ، قیمت انجام پروژه نرم افزاری نیز افزایش می یابد .