قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

معماری به عنوان یکی از نقاط تلاقی هنر و صنعت ، دانشیست که به طراحی سازه های کاربردی می پردازد . اگرچه در طول تاریخ معماری ، افراد متعددی بوده اند که بدون توجه به کاربرد سازه ، قوانین فیزیک و امکانات پیاده سازی و ساخت یک بنا دست به طراحی آن می زدند ، اما وظیفه اصلی این قشر پر تلاش خلق سازه هایی متناسب با کاربری و محل قرار گیری آن می باشد . در معماری امروز ما ، اگر برخی از قوانین شهرسازی و خواسته های کارفرما را کنار بگذاریم ، این خلاقیت یک معمار است که باعث طرح ریزی بنا شده و توسط مهندسین عمران (بدون توجه به جنبه های زیبایی شناسانه و با ملاک قرار دادن استانداردهای عمرانی) اجرا می شود . قدرت خلاقیت از دید صاحبنظران زیادی قدرتی ذاتیست که تنها با تمرین و ممارست تقویت می یابد . تقویت این نیرو در معماران آکادمیک از طریق تحصیل و کسب تجربه بیشتر می شود ، نیرویی که با تحصیل در دوره کارشناسی به سقف مشخصی رسیده و سبقت گرفتن از سایر رقبا را به تحصیل در مقاطع بالاتر منوط می کند . مقطع کارشناسی ارشد معماری به عنوان درجه ای قابل قبول از این توانایی ، به طراحی شبیه سازی شده می پردازد . به عبارتی دیگر ، دانشجویان معماری این مقطع پس از تسلط به الفبای معماری ، ، اصول اساسی فراگرفته شده و مهندسی خود را با دانش سازوکار ساختمان ها ترکیب می کنند تا بتوانند از معماری کاغذی (که طرح های وی در مواردی قابلیت پیاده سازی را نداشته و با تنها از باب زیبایی شناسی مورد بررسی قرار می گیرد) به معماری مجرب و کارکشته تبدیل شود. مهندسی های سازه ، برق معماری ، مکانیک معماری ، طراحی و مدیر پروژه سازه ، معماري منظر ، معماري اسلامي ، بازسازي پس از سانحه و معماری داخلی به عنوان اصلی ترین زیرشاخه های این مقطع ، امکان ترکیب این رشته پرکاربرد را با سایر رشته ها فراهم می کند . دانشجوی ارشد معماری موظف است تا پس از سال ها تحصیل و تلاش در این حوزه ، با تسلط کامل به نرم افزارهای Auto Cad ، ۳D max ، Revit Architecture ، sketch up و … که در قالب دروسی همچون طراحی فنی ، طرح نهایی ، تأسیسات الکتریکی ، مقاومت مصالح و سازه های بتنی ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و تشکیلات کارگاه ، هندسه مناظر و مرایا ، ، تنظیم شرایط محیطی ، تحلیل فضاهای شهری و … استفاده می شوند ، سازه مورد نظر خود را طراحی کند . اخذ مدرک کارشناسی این رشته تحصیلی نیز همانند سایر رشته های فنی ، ملزم به انجام پایان نامه و ارائه پروژه پایانی می باشد ، اموری که با توجه به توانایی های یک کارشناس ارشد سنجیده شده و ارزیابی می شود . این پایان نامه ها ، به تناسب گرایش تحصیلی انتخاب و انجام می شوند و در صورت انجام پایان نامه توسط مجموعه “شریف کام” به عنوان سامانه تخصصی این امر با توجه به گرایش ، حجم تحقیق (میزان عملی و تئوری بودن آن) و دانشگاه محل تحصیل قیمت گذاری می شود . شامل موضوعاتی نظیر مروری بر عملکرد و اندیشه های معماران بزرگ تاریخ و تحلیل عملکرد آنان ، بررسی و طراحی سازه های بومی کشورهای گوناگون ، طراحی اماکن گوناگون با رویکردهای مختلف (بطور مثال طراحی یک مدرسه با رویکرد اسلامی و بومی) ، طرح ریزی امور زیر ساختی شهری (مانند حمل و نقل پایدار) ، بررسی سبک های مختلف معماری و علل فراز و فرود آن ها و موارد مشابه می باشد .