سفارش پایان نامه

سفارش پایان نامه

در جوامع در حال توسعه و مملو از نیروی کار جوان ، یکی از مهمترین دغدغه های  دولت و شهروندان آن کشور ، معضل بیکاریست . در تعاریف  اقتصادی و اجتماعی هر کشور ، بیکاری و اشتغال تعاریف گوناگونی دارند ، به عنوان مثال در کشورهای اروپایی به فردی که در هفته قریب به ۲ ساعت کار کند شاغل گفته می شود ، این در حالیست که در ایران ، به فردی که قریب به ۲ روز در هفته کار کند این لقب اعطا می گردد . بدون توجه به آمار ، ارقام و تعاریف گوناگون این پدیده ، در فرهنگ عامیانه ما شخصی که توانایی ارتزاق و حصول درآمد را نداشته باشد بیکار گویند کمااینکه کمتر به یاد داریم شخصی ثروتمند ولی فاقد شغلی ثابت بیکار خطاب شود . اگر با معیارهای تعریف شده دولت نیز قصد بررسی بیکاری در کشورمان را داشته باشیم ، طبق آمار فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی ، جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر در کشور بیکار مطلق هستند ؛ این در حالیست که آمار سایر مراجع ذیصلاح و سازمان های تحقیقاتی تعدادی افزون بر پنج میلیو نفر را بیان می کنند . این اعداد و ارقام – خواه صحیح و خواه تعدیل شده – بیانگر حجم زیادی از افراد بیکار در جامعه می باشد که سبب رقابتی شدن استخدام و اشتغال گشته است . وجود چنین شرایطی علت و معلول بوجود آمدن بستری شده است تا نوجوانانی که در برهه ای حساس در زندگی خود قرار داشته و در شرف تصمیم گیری بزرگی قرار دارند ، راه تحصیل را به اشتغال ترجیح داده و به دانشگاه ها روی آورند . این رویکرد سبب شده است تا از یک سو استعدادهای فراوانی در نطفه خفه شده و نوجوانی که در حرفه ای خاص استعداد دارد ، به واسطه ترس از بیکاری و سکون جایگاه اجتماعی خود ، به دانشگاه روی آورد و از سویی دیگر ، در صورت عدم برقراری ارتباط با این محیط آکادمیک و رشته تحصیلی خود ، نه تنها پیشرفتی حاصل نکرده ، بلکه جای شخصی دیگری در این مکان را اشغال می کند . در همین اثنا ، موارد متعددی از اطرافیان خود سراغ داریم که مدت تحصیلشان بسیار طولانی شده است . دروس گذرانده شده و هزینه های تحمیلی نه به حدی کم و اندک می باشند که بتوان از آن ها چشم پوشی کرد و نه به حدی زیادند که بتوان به ادامه و اتمام تحصیل امیدوار بود . بسیاری از افراد در چنین مواقعی از تحصیل انصراف داده و با کوله باری از پشیمانی به ضرر مالی و اتلاف وقت خود پایان می دهند . عده ای دیگر نیز با ادامه این روند و با انگیزه نا تمام نگذاشتن این مسیر به تحصیل خود ادامه می دهند و  پس از مدتی به این نتیجه می رسند که به تنهایی قادر به پیمودن این مسیر نمی باشند ، لذا به بهره گیری از تجارب مجموعه های مشاوره تحصیلی روی می آورند . اینگونه مجموعه ها که محدوده فعالیتی فراوانی دارند ، با تکیه بر علم و تجربه متخصصین هر رشته ، به  نگارش برنامه ریزی تحصیلی برای این افراد پرداخته و با کمک در ارائه تحقیقات میدانی ، شبیه سازی های کامپیوتری و رفع اشکالات درسی می پردازند . این مجموعه ها در گام آخر و انجام پایان نامه نیز پا به پای دانشجویان حرکت کرده و با رفع اشکال در ارائه ، تفهیم جزئیات به آن ها ، ویراست و نگارش صحیح دستاوردها و سایر پیشنیازهای اساسی انجام پایان نامه ، به این امر فرسایشی پایان می دهند .