درباره سفارش پروژه

درباره سفارش پروژه

light bulbs sketched on chalkboard Many small ideas make a big one

درباره سفارش پروژه دانشجویی

درباره سفارش پروژه دانشجویی

یکی از اصلی ترین دلایل برون سپاری انجام پروژه دانشجویی در کشورمان ، افزایش طول دوره تحصیل می باشد .

علت برونسپاری پروژه دانشجویی

زمانی که دانشجویان زیادی به منظور تعویق خدمت سربازی ، گریز از مسئولیت پذیری ، دلخوشی والدین یا گمراه کردن خود با نام انجام عملی مفید به تحصیل در دانشگاه های بی کیفیت مشغولند ،

مراکز آموزشی عالی متعددی نیز یافت می شوند که با درجا زدن و تنبلی دانشجویان مقابله نکرده و منافع اقتصادی برای آنان در اولویت قرار می گیرد .

در چنین شرایطی که این دو قشر از شرایط موجود خشنودند ، روزانه از ارزش مدارک دانشگاه های ایرانی کاسته میشود ، هر روز به تعداد تحصیلکردان بی سواد افزوده شده و والدین بیشتر این افراد که خرج تحصیل آن ها را تقبل می کندد ، متضرر می گردند .

در موارد متعددی دیده شده است که فردی با غیبت های غیر موجه و پس از آن ترک تحصیل ، به خدمت سربازی رفته ، مزدوج شده و پس از سال ها کار و فعالیت ، مجدداً به فکر اتمام تحصیل خود افتاده است .

نکته قابل توجه در چنین مواردی وجود امکان تحصیل این فرد از ادامه دوره رها کرده می باشد ، دوره ای که ممکن است تمامی مباحث درسی آن تغییر کرده ، با رشته دیگری ادغام شده. یا به کلی منسوخ شده باشد .

وجود چنین مثال هایی در کنار موارد فوق سبب می شود تا دانش آموزان در شرف کنکور ، از آینده تحصیلی خود هراسان شوند ، دانشجویان تازه وارد هوشیار شوند و دانشجویان با سابقه نیز درصدد رهایی از بند مجموعه های سود جو برآیند .

میزان موفقیت هر دانشجو ، ولو مشغول در دانشگاهی سطح پایین و دورافتاده ، در گرو تلاش و ممارست خود اوست ، اما گاهی شرایط به گونه ای دست در دست یکدیگر می دهند که این فرد نتواند به طریقی استاندارد به کار خود در دانشگاه پایان دهد . به عنوان مثال ، کم نیستند دانشجویانی که همزمان با تحصیل در دانشگاه ، در جایی نیز مشغول به کار بوده و تشکیل خانواده نیز داده اند.

در نظر اول ، چنین فردی امکان تحقیق وانجام پروژه دانشجویی را نخواهد داشت ، چرا که به دلیل وقتگیر بودن این روند ، وی ناچار به کم کردن زمان کار و خانواده خود می باشد .

از سویی دیگر راه پیموده شده توسط وی به اندازه ایست که بازگشت از آن و نیمه تمام گذاشتن این راه عقلانی و منطقی نمی باشد ، به همین دلیل با سپردن انجام پروژه دانشجویی به دیگران ، این بار سنگین را از روی دوش خود برمی دارد .

سفارش انجام پروژه دانشجویی

در سفارش انجام پروژه دانشجویی ، در وهله اول رشته و مقطع تحصیلی مورد توجه قرار خواهد گرفت . در این رابطه ، مقاطع بالاتر به دلیل لزوم دفاع و ارائه توضیحاتی مفصل از جزئیات انجام پروژه دانشجویی ، موظف به سپری کردن زمانی بیشتر برای تسلط به محتوای تز می باشند .

از سویی دیگر ، تحقیق در رشته های پر دانشجوتر ، به معنی ترویج بیشتر آن و تعدد موضوعات و منابع تحقیق می باشد ، عواملی که هرچه محدودتر شوند سبب می شوند تا قیمت و مشقت سفارش انجام پروژه دانشجویی نیز افزایش یابد .

در پایان لازم به تذکر است که برون سپاری انجام پروژه دانشجویی به معنی انجام بی دغدغه آن نمی باشد ؛ کم نیستند موسسات سود جویی که با عقد قراردادی نامعتبر پس از انجام بخش هایی از پروژه دانشجویی آن را رها کرده ، یا مبلغ بیشتری را می طلبند و یا متواری می شوند .

برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی ، بررسی رزومه و عملکرد مجموعه های مختلف و انتخاب گزینه اصلح ، بهترین راه حل برون سپاری انجام این نوع مقالات می باشد .