درباره انجام پایان نامه مدیریت

درباره انجام پایان نامه مدیریت

با توجه به تعاریف متعددی که از مفهوم مدیریت بیان شده است ، می توان مدیریت را توانایی ساماندهی یک مجموعه با استفاده از منابع موجود و توانایی افراد تحت کنترل در جهت افزایش بهره وری تعریف کرد . با استناد به این تعریف ، مدیرصرفاً به شخصی گفته نمی شود که با لباس رسمی و نشستن پشت میز ریاست ، به امر و نهی و اتخاذ سیاست های یک سازمان بپردازد ، بلکه مدیر می تواند یک پیشه ور در یک دکان کوچک ، کاپیتان یک تیم ورزشی ، سرپرست یک کارگاه یا فرمانده جنگ نیز باشد . یک مدیر علاوه بر داشتن توانایی ایجاد ارتباط با کارکنان خود و اربابان رجوع ، ملزم به داشتن جذبه و جاذبه ، آگاهی از مناسبات سیاسی ، تسلط به امور اقتصادی و حسابداری ، سیطره بر مفاد حقوقی و قانونی و از همه مهمتر تبحر در اجرای قواعد و راه حل های مدیریتی می باشد ، توانایی هایی که با وجود قدرت ذاتی وی در رهبری نیز مستلزم یادگیری در محیط های آموزش عالی می باشد. گستردگی در کاربری مدیریت سبب شده است تا برای تعلیم مدیرانی با دانش روز در شاخه های مختلف ، رشته های متعددی در دانشگاه های سراسر جهان به تربیت دانشجو بپردازند . مدیریت های  بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ، مالی ، حمل و نقل ، بحران و بیمه گوشه ای از گرایشات مدیریتی در دانشگاه ها هستند که با وجود تشابه در برخی دروس ، هریک به مقصدی منحصر بفرد منتهی می شوند . این دروس که عبارت اند از اقتصاد (خرد و کلان) ، مدیریت های رفتار سازمانی ، منابع انسانی و اسلامی ، حقوق اساسی ، تحقیق در عملیات ، روش تحقیق – ریاضیات و کاربرد آن ها در مدیریت ، اصول حسابداری و مبانی سازمان و مدیریت به عنوان دروسی عمومی ، مدیری را تعلیم می دهد که از شرح وظایف یکایک کارمندان خود مطلع بوده و با آگاهی قبلی به بررسی صحت و سلامت کارکرد آن ها بپردازد . این افراد پس از پایان دوره تحصیلی خود و پیش از ورود به بازار کار ، موظند تا بخشی از آموخته های خود را در قالب انجام پایان نامه به منصه ظهور برسانند . بررسی علل فراز و فرود یک پدیده مرتبط به مدیریت ، بررسی رابطه یکی از پارامترهای مدیریتی و تاثیر آن بر روی کل مجموعه ، بررسی ، معرفی یا بهبود یکی از روش های ارتقاء بهره وری ، مطالعه علل تاثیر گذار در افزایش بازدهی کارکنان ، بررسی نتایج پیاده سازی یک متد مدیریتی نوین در سازمانی خاص ، تحقیق در خصوص حلقه های زنجیره تامین ،  کار بر روی عوامل موثر در افزایش فروش و سود ، بومی سازی برخی از مطالعات محققین خارجی ، بررسی بحران های مالی و پیشنهاد راه حل آن و صدها موضوع بکر دیگر ، قسمتی از موضوعات انجام پایان نامه مدیریتی و عظمت این رشته را به تصویر می کشد . مدیری که نتواند در محیط آموزشی و با تحت اختیار داشتن متغیرهای گوناگون ، تحقیقی را گردآوری کرده یا مساله ای را مدل سازی کند ، در شرایط واقعی نیز کار سختی در پیش داشته و دیر یا زود موقعیت شغلی و شاکله مجموعه خود را به نابودی می کشاند ، اما با این حال عده ای به علل گوناگون ، امکان انجام پایان نامه مدیریت را ندارند . به عنوان مثال فردی در حال حاضر نیز بواسطه سال ها کار و تجربه در سازمان و اداره ای دارای پست مدیریتی بلندپایه ای می باشد ؛ این افراد که عموماً به دنبال اجرای قوانین و یا بهبود شرایط فعلی خود به دنبال ادامه تحصیل و کسب مدرک می باشند ، با تکیه بر برون سپاری انجام پایان نامه خود ، می توانند گام بلندی به سوی ارتقاء درجه با صرفه جوی در زمان و هزینه خود بردارند.