انجام پروژه معماری

 

انجام پروژه دانشجویی معماری

یکی از رشته های پرطرفدار دانشگاه های سراسر دنیا بوده و فارغ التحصیلان آن دارای مدرکی موجه و معتبر می باشند .  بدون شک انجام پروژه معماری و پروژه ارائه شده آن می باشد که عیار هر دانشجو را مشخص کرده و آرشیتکت خوب و بد را جدا می سازد .

با استناد به یکی از سخنان مشهور دنیای معماری که « معماری وسیله ای برای سنجش فرهنگ یک ملت می باشد » می توان میزان اهمیت این رشته را دریافت .

علم معماری

معماری یا علم ترکیب هنر و ساخت بنا ، به حدی در وجود ملل مختلف ریشه دوانیده است که به جزئی از فرهنگ آن ها تبدیل گشته و  به عنوان علمی که به ساخت داخلی و خارجی بناها در شکلی منحصر بفرد و ظریف می پردازد ،

گاه مرزهای علم و عمران را در نوردیده و به عنوان نمونه ای هنری ظاهر می گردد .

تمامی یادبود هایی که در شهرهای مختلف دنیا می بینیم ، زاده همین معماری می باشند .

معماری که دارای گرایش معماری منظر ( طراحی نمای خارجی بنا ) ، گرایش مدیریت پروژه و ساخت در معماری ( که ترکیبی از مدیریت پروژه و معماری می باشد و به حداقل رسانی زمان و هزینه های ساخت و افزایش راندمان می پردازد) ،

معرفی گرایش های معماری

گرایش طراحی شهری ( که به طراحی یک شهر با توجه به محدودیت های موجود پرداخته و در آن سعی می شود تا با حفظ منزلت انسان ها و در نظر داشتن راحتی آن ها ، شکلی ایده آل برای شهر طراحی کند ) ،

گرایش تکنولوژی معماری ( که در حیطه استفاده از روش ها و مواد نوظهور در معماری فعالیت دارد ) ،

مرمت ابنیه سنتی ( که با توجه به نامش به مرمت و بازسازی ابنیه و سازه های باستانی و سنتی می پردازد و با در نظر داشتن موارد فراوان اینچنینی در کشورمان و رسیدگی کم به آن ها ، بسیار مورد نیاز می باشد ) می باشد ،

اما انجام پروژه معماری در ایران علاوه بر مطالب فوق ، به مطالعه معماری ایران و اسلامی نیز مرتبط شده و زمینه فعالیتی وسیعی در این حیطه فراهم می سازد .

برای انجام پروژه معماری در این زمینه ها ، دانشجویان علاقه مند عمده فعالیت خود را بر روی اماکن تاریخی ، مساجد ، آب انبار ها ، ساختار قنات ها ، مرمت این آثار و پروسه ساخت آن ها قرار می دهند .

انجام پروژه معماری با هر موضوعی نیازمند داشتن اطلاعات کافی در زمینه هندسه ، ریاضیات‌ و آمار، درک‌ و بیان‌ محیط ، طراحی‌ ، برداشت‌ از بناهای‌ تاریخی ، تنظیم‌ شرایط‌ محیطی ، مقاومت‌ مصالح‌ و سازه‌ های‌ فلزی ، مصالح‌ ساختمانی ، تحلیل‌ فضاهای‌ شهری ، طراحی‌ فنی و … می باشد ، چراکه این عوامل زنجیروار به هم متصل بوده و در صورت عدم تسلط به هریک ، نمی توان به انجام پروژه دانشجویی پرداخت .

همانند انجام پروژه دانشجویی سایر رشته ها ، انجام پروژه دانشجویی معماری نیز با ارائه موضوع و پس از آن ارائه پورپوزال همراه می باشد .

مرحله بعدی تائید پورپوزال انجام پروژه پ اصلی می باشد که به صورت عملی ( ساخت ماکت ، بنایی یادبود و یا مشارکت در ترمیم یک سازه قدیمی ) و یا نگارش مقاله ای مرتبط قابل ارائه است .

آنچه بايد امروزه در ارتقاء كيفيت روستاهاي كشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژگيها و پتانسيلهاي روستا و همچنين استفاده مناسب از اين پتانسيلها جهت افزايش كيفيت و هويت روستاي موردنظر مي‌باشد .

بافتهاي تاريخي روستاي كندر يكي از محدودهاي خاصي است كه هم ماهيت مركزيت دارد و هم ماهيت تاريخي و مذهبي ، همچنين وجود عناصر طبيعي و تاريخي ، همجوار با يكديگر در اين محدوده ويژگي بخصوصي را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسيلهاي بيان شده مي‌تواند نقش مهمي در هويت روستاي كندر ايفا نمايد .