انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه

انجام پروژه دانشجویی

در نظام های آموزشی دنیا انجام پروژه دانشجویی و آزمون های پایان ترم ، وسیله ای برای سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و آگاهی از استعداد و توانایی های آنان می باشد .

ارزیابی دانشجویان

این امتحانات که به نوبه خود دارای طرفداران و منتقدان فراوانیست ، در سال های اخیر در معرض تغییرات فراوانی قرار گرفته است .

با نگاه به سیستم آموزشی کشورمان در دو دهه اخیر ، شاهد تبدیل سال تحصیلی ۳ ثلثی به ۲ ترمی بوده ایم و پس از آن با کنار گذاشته شدن دوره راهنمایی ، به سیستمی متشکل از دوره های ابتدایی و متوسطه رسیده ایم .

این در حالیست که نمره دهی در سال های اولیه تحصیل نیز منسوخ شده و به امتیازات کلامی بسنده می شود .

این دگرگونی ها که بخشی از آن معلول همین تعدد نظرات در برگزاری امتحانات و ارزشیابی دانش آموزان بوده است سبب شده است تا گام مثبتی در جهت ارتقاء تحصیل و تدریس در  بلند مدت  برداشته شود .

برگزاری آزمون های سنجشی

با این مقدمه ، می توان دریافت که عدم برگزاری آزمون ها در نظام آموزشی ما پدیده ای نوظهور و کودکی نوپاست

انجام پروژه دانشجویی با توجه به عدم فراگیر شدن آن نمی توان از اهمیت و حساسیت آزمون های کنونی چشم پوشی کرد .

دانش آموزانی که در نظام « قدیم» آموزشی تحصیل کرده اند – و سال جاری آخرین نسل این قشر محصل در مدارس می باشد –

اینک با عبور از سد کنکور وارد دانشگاه شده و دوره جدیدی از زندگی خود را می گذرانند .

تفاوت مدارس و دانشگاه ها

تفاوت عمده میان مدارس و دانشگاه ها و نحوه اداره آن ها سبب می شود تا انجام پروژه دانشجویی این افراد در هفته های اولیه تحصیل در دانشگاه ، دچار سردرگمی شده و قوانین این دو محیط آموزشی را با یکدیگر به اشتباه بگیرند .

یکی از این اشتباهات که ممکن است تا ترم های آخر تحصیل در دانشگاه نیز تصحیح نشود ،انجام پروژه دانشجویی طرز فکر در باب ارزیابی پایانیست .

دانشجویانی که در محیطی متکی بر آزمون های نهایی مدارس تعلیم دیده اند ، با همان ذهنیت در پی گذراندن دروس دانشگاهی نیز بر می آیند که در چنین شرایطی با عدم توجه به تحقیقات و فعالیت های کلاسی ، بخش زیادی از نمره قبولی را کسب نمی کنند .

ارائه پروژه دانشجویی جهت ارزیابی

همین امر انجام پروژه دانشجویی سبب شده است تا مجموعه هایی به عنوان راهنما و مشاور به امر انجام تحقیق های درسی و کمک به دانشجویان بپردازند . در ابعاد پیشرفته تر ، این تحقیق ساده در قالب پروژه نرم افزاری های تئوریک و پروژه های پایانی رشته های مهندسی خود نمایی می کند .

انجام پروژه دانشجویی توسط یک دانشجو ، بیانگر میزان توانایی ها و سطح سواد وی می باشد . ارائه تحقیق انجام پروژه شبیه سازی نرم افزاری مبتنی بر دانسته های فرد و تجارب وی ، نه تنها لذتی وصف ناپذیر برای وی به همراه داشه بلکه نزد اساتید راهنمای وی نیز قابل قبول تر می باشد ،

اما بار ها و بار ها برای همه ما پیش آمده است که علی رغم میل باطنی ، انجام کاری بر اساس انتظارات و برنامه ریزی ما پیش نمی رود .

عوامل موثر بر ارزیابی توسط پروژه

در امر انجام پروژه دانشجویی ، عوامل متعددی از قبیل دشواری موضوع پروژه نرم افزاری ، سختگیری غیر متعارف استاد مربوطه ، کمبود زمان ، اشتغال و سایر مشکلات شخصی سبب می شود تا برخی در دانشجویان در انجام پروژه نرم افزاری خود  به بن بست خورده ، مایوس شده و یا در پاره ای از مواقع منصرف شوند .

در چنین شرایطی وجود مراکز مشاوره و انجام پروژه دانشجویی به خوبی خود نمایی می کند .

مراکز معتبر و استاندارد فعال در این بخش ، با بهره گیری از تجارب هیئت علمی و تعدد کارشناسان خود ، دانشجویان متقاضی را در هر مرحله ای که باشند یاری کرده و به انجام پروژه نرم افزاری و یا کمک به نگارش آن مبادرت می ورزند .