انجام پروژه تحلیل آماری

انجام پروژه تحلیل آماری

انجام پروژه تحلیل آماری

انجام پروژه تحلیل آماری

یکی از مهم­ترین معیارهای ارزیابی پژوهشهای علمی، درستی و اعتبار روش انجام آنها انجام پروژه تحلیل آماری  می­باشد.

تحلیل یافته ها

گاهی اوقات ممکن است پژوهشگر زحمات زیادی را متحمل شود و حتی نتایج قابل توجهی هم بدست آورد اما به دلیل عدم پیروی از شیوه­های تحقیق شناخته شده و علمی، کار تحقیق او از اعتبار و ارزش لازم برخوردار نگردد.

تحقیق علمی مشکل­گشایی و پیگیری یک روش گام به گام منطقی منظم دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده­ها، تجزیه و تحلیل آن­ها و استنتاج­های معتبر از آن­ها است.

استحکام و صحت انجام آن باعث تکرارپذیری آن در شرایط مشابه و قابل مقایسه­شدن نتایج آن می­گردد.

روش تحقیق

روش علمی یا روش تحقیق علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص­کردن یک موقعیت نامعین است. در محافل علمی برای ارزیابی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی مشخص شدن روش تحقیق و شیوه­های جمع­آوری اطلاعات از اهمیت برخوردار است.

جامعه و نمونه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات،  ابزار جمع­آوری داده­ها و روش تحلیل آنها در این مبحث مورد بحث قرار می­گیرند.

تحقیق را می­توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان­یافته، منظم متکی به داده­ها نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف کرد که با هدف پاسخ­یابی یا راه­حل­یابی صورت می­گیرد. در حوزه­های مدیریت روش­های تحقیق به شیوه­های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه­های تجزیه و تحلیل داده­ها اشاره دارد.

علم مدیریت

مدیریت پدیده ایست که از مناظر گوناگون به آن نگاه می شود .

عده ای آن ها علم دانسته و عده ای آن را زائده ای از فلسفه می دانند ، عده ای به چشم مهارتی اکتسابی از آن یاد کرده و عده ای نیز لقب هنر به آن بخشیده اند .

با وجود تعاریف بیشماری که از این پدیده وجود داشته و گردآوری نقاط مشترک آن ها می توان اذعان کرد که مدیریت به مجموعه فرآیندهای جسمی و فکری  اتلاق می گردد که به بهره گیری از منابع مادی و نیروهای انسانی  به منظور رسیدن به اهداف تعریف شده می پردازد .

در این مسیر ،  برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و کنترل از مهمترین وظایف یک مدیر بشمار می رود . در برنامه ریزی مدیریت ، مدیر باید در پی تعریف اهداف برتر و راه های رسیدن به این اهداف برآید .

تبیین بایدها و نبایدهای مجموعه که محصولی از این فرآیند است ، سیاست های کلی یک سازمان را مشخص می کند .

در گام بعدی و پس از تعریف اهداف ، گماردن افراد مناسب در هر پست وظیفه مدیریت می باشد .

انجام این مهم بدون آگاهی کامل از توانایی افراد و منابع در دسترس امکان پذیر نمی باشد ، لذا یک مدیر موفق موظف به داشتن اطلاعات کامل از مجموعه خود می باشد – هر چه آگاهی و شناخت بیشتر باشد ،

تخصیص منابع و تصمیم گیری ساده تر می شود – و در صورت عدم وجود منابع نیز اهمیت تامین منابع از سوی مدیریت در این شاخه خودنمایی می کند .

با پشت سر نهادن این دو مرحله و اجرای مرتب دستورات مدیریت ، وی همچون عالمی دلسوز و کاردان ، وظیفه ایجاد هماهنگی میان قسمت های مختلف ، ایجاد انگیزه میان کارمندان خود و جلوگیری از تخطی قوانین و دستورات توسط آن ها را بر عهده دارد .

این اقدامات که مهارت هایی اکتسابیند ، گوشه ای از کارهاییست که مدیران موفق به خوبی آن ها را انجام می دهند .

مهارت هایی که در زیر شاخه های متعدد رشته مدیریت و کسب تجربه عملی به موازات آن بدست می آید . رشته مدیریت یکی از پر شاخه ترین رشته های دانشگاهی کشورمان می باشد ،

رشته هایی نظیر مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی ، منابع انسانی ، آموزشی ، مالی ، بحران ، هتلداری و جهانگردی ، گمرکی ، بازاریابی و ده ها زیر شاخه دیگر ، وسعت این رشته تحصیلی را به خوبی نمایان می کند .

رشته مدیریت از منظری دیگر ، محل تلاقی رشته های مهندسی و علوم انسانی نیز می باشد ، از این روی دانشجویان این رشته علاوه بر مهارت در فراگیری علوم تئوری ، در ریاضیات و علوم آماری نیز دستی بر آتش دارند .

وجود چنین عواملی در کنار بستر مناسب فعالیت فارغ التحصیلان این رشته در بدنه وسیع دولت و شرکت های خصوصی سبب شده است تا سالانه عده زیادی جذب این رشته شده و از سوی دیگر عده قابل توجهی در شرف فارغ التحصیلی قرار گیرند .

انجام پروژه مدیریت

از آنجا که ارائه مقاله ای تکراری در هیچ مقطع و هیچ جای دنیا قابل قبول نمی باشد ، انجام پروژه دانشجویی مدیریتی  منحصر بفرد امری دشوار می باشد . وجود شاخه های فراوان عامل پیدایش موضوعات فراوان نیز می شود ، اما نمی توان این مساله را نادیده گرفت که بخش عمده ای از زیرشاخه های فوق با یکدیگر مشترک بوده که این امر احتمال تشابه و رد پروژه دانشجویی های این رشته در یک دانشگاه را افزایش می دهد . با توجه به این وقایع ، بهره گیری از تجارب یک راهنما برای انتخاب موضوع انجام پروژه دانشجویی ، امری مهم تلقی می گردد .

موسسات مشاوره ، برنامه ریزی و انجام پروژه دانشجویی ، با آگاهی از موضوعات روز هر رشته ، آخرین تغییرات آن و همچنین نکات پر اهمیت تر هر زمینه به ارائه موضوعی بکر پرداخته و در صورت نیاز متقاضی تا آخرین مرحله انجام پروژه دانشجویی پیش می برند .