انجام پایان نامه

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه

در نظام های آموزشی دنیا ، آزمون های پایان ترم ، وسیله ای برای سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و آگاهی از استعداد و توانایی های آنان می باشد . این امتحانات که به نوبه خود دارای طرفداران و منتقدان فراوانیست ، در سال های اخیر در معرض تغییرات فراوانی قرار گرفته است . با نگاه به سیستم آموزشی کشورمان در دو دهه اخیر ، شاهد تبدیل سال تحصیلی ۳ ثلثی به ۲ ترمی بوده ایم و پس از آن با کنار گذاشته شدن دوره راهنمایی ، به سیستمی متشکل از دوره های ابتدایی و متوسطه رسیده ایم . این در حالیست که نمره دهی در سال های اولیه تحصیل نیز منسوخ شده و به امتیازات کلامی بسنده می شود . این دگرگونی ها که بخشی از آن معلول همین تعدد نظرات در برگزاری امتحانات و ارزشیابی دانش آموزان بوده است سبب شده است تا گام مثبتی در جهت ارتقاء تحصیل و تدریس در  بلند مدت  برداشته شود . با این مقدمه ، می توان دریافت که عدم برگزاری آزمون ها در نظام آموزشی ما پدیده ای نوظهور و کودکی نوپاست لذا با توجه به عدم فراگیر شدن آن نمی توان از اهمیت و حساسیت آزمون های کنونی چشم پوشی کرد .  دانش آموزانی که در نظام « قدیم» آموزشی تحصیل کرده اند – و سال جاری آخرین نسل این قشر محصل در مدارس می باشد – اینک با عبور از سد کنکور وارد دانشگاه شده و دوره جدیدی از زندگی خود را می گذرانند . تفاوت عمده میان مدارس و دانشگاه ها و نحوه اداره آن ها سبب می شود تا این افراد در هفته های اولیه تحصیل در دانشگاه ، دچار سردرگمی شده و قوانین این دو محیط آموزشی را با یکدیگر به اشتباه بگیرند . یکی از این اشتباهات که ممکن است تا ترم های آخر تحصیل در دانشگاه نیز تصحیح نشود ، طرز فکر در باب ارزیابی پایانیست . دانشجویانی که در محیطی متکی بر آزمون های نهایی مدارس تعلیم دیده اند ، با همان ذهنیت در پی گذراندن دروس دانشگاهی نیز بر می آیند که در چنین شرایطی با عدم توجه به تحقیقات و فعالیت های کلاسی ، بخش زیادی از نمره قبولی را کسب نمی کنند . همین امر سبب شده است تا مجموعه هایی به عنوان راهنما و مشاور به امر انجام تحقیق های درسی و کمک به دانشجویان بپردازند . در ابعاد پیشرفته تر ، این تحقیق ساده در قالب پایان نامه های تئوریک و پروژه های پایانی رشته های مهندسی خود نمایی می کند . انجام پایان نامه توسط یک دانشجو ، بیانگر میزان توانایی ها و سطح سواد وی می باشد . ارائه تحقیقی مبتنی بر دانسته های فرد و تجارب وی ، نه تنها لذتی وصف ناپذیر برای وی به همراه داشه بلکه نزد اساتید راهنمای وی نیز قابل قبول تر می باشد ، اما بار ها و بار ها برای همه ما پیش آمده است که علی رغم میل باطنی ، انجام کاری بر اساس انتظارات و برنامه ریزی ما پیش نمی رود . در امر انجام پایان نامه ، عوامل متعددی از قبیل دشواری موضوع پایان نامه ، سختگیری غیر متعارف استاد مربوطه ، کمبود زمان ، اشتغال و سایر مشکلات شخصی سبب می شود تا برخی در دانشجویان در انجام پایان نامه خود  به بن بست خورده ، مایوس شده و یا در پاره ای از مواقع منصرف شوند . در چنین شرایطی وجود مراکز مشاوره و انجام پایان نامه به خوبی خود نمایی می کند . مراکز معتبر و استاندارد فعال در این بخش ، با بهره گیری از تجارب هیئت علمی و تعدد کارشناسان خود ، دانشجویان متقاضی را در هر مرحله ای که باشند یاری کرده و به انجام پایان نامه و یا کمک به نگارش آن مبادرت می ورزند .