انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

مدیریت پدیده ایست که از مناظر گوناگون به آن نگاه می شود . عده ای آن ها علم دانسته و عده ای آن را زائده ای از فلسفه می دانند ، عده ای به چشم مهارتی اکتسابی از آن یاد کرده و عده ای نیز لقب هنر به آن بخشیده اند . با وجود تعاریف بیشماری که از این پدیده وجود داشته و گردآوری نقاط مشترک آن ها می توان اذعان کرد که مدیریت به مجموعه فرآیندهای جسمی و فکری  اتلاق می گردد که به بهره گیری از منابع مادی و نیروهای انسانی  به منظور رسیدن به اهداف تعریف شده می پردازد .  در این مسیر ،  برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و کنترل از مهمترین وظایف یک مدیر بشمار می رود . در برنامه ریزی مدیریت ، مدیر باید در پی تعریف اهداف برتر و راه های رسیدن به این اهداف برآید . تبیین بایدها و نبایدهای مجموعه که محصولی از این فرآیند است ، سیاست های کلی یک سازمان را مشخص می کند . در گام بعدی و پس از تعریف اهداف ، گماردن افراد مناسب در هر پست وظیفه مدیریت می باشد . انجام این مهم بدون آگاهی کامل از توانایی افراد و منابع در دسترس امکان پذیر نمی باشد ، لذا یک مدیر موفق موظف به داشتن اطلاعات کامل از مجموعه خود می باشد – هر چه آگاهی و شناخت بیشتر باشد ، تخصیص منابع و تصمیم گیری ساده تر می شود – و در صورت عدم وجود منابع نیز اهمیت تامین منابع از سوی مدیریت در این شاخه خودنمایی می کند . با پشت سر نهادن این دو مرحله و اجرای مرتب دستورات مدیریت ، وی همچون عالمی دلسوز و کاردان ، وظیفه ایجاد هماهنگی میان قسمت های مختلف ، ایجاد انگیزه میان کارمندان خود و جلوگیری از تخطی قوانین و دستورات توسط آن ها را بر عهده دارد . این اقدامات که مهارت هایی اکتسابیند ، گوشه ای از کارهاییست که مدیران موفق به خوبی آن ها را انجام می دهند . مهارت هایی که در زیر شاخه های متعدد رشته مدیریت و کسب تجربه عملی به موازات آن بدست می آید . رشته مدیریت یکی از پر شاخه ترین رشته های دانشگاهی کشورمان می باشد ، رشته هایی نظیر مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی ، منابع انسانی ، آموزشی ، مالی ، بحران ، هتلداری و جهانگردی ، گمرکی ، بازاریابی و ده ها زیر شاخه دیگر ، وسعت این رشته تحصیلی را به خوبی نمایان می کند . رشته مدیریت از منظری دیگر ، محل تلاقی رشته های مهندسی و علوم انسانی نیز می باشد ، از این روی دانشجویان این رشته علاوه بر مهارت در فراگیری علوم تئوری ، در ریاضیات و علوم آماری نیز دستی بر آتش دارند . وجود چنین عواملی در کنار بستر مناسب فعالیت فارغ التحصیلان این رشته در بدنه وسیع دولت و شرکت های خصوصی سبب شده است تا سالانه عده زیادی جذب این رشته شده و از سوی دیگر عده قابل توجهی در شرف فارغ التحصیلی قرار گیرند . از آنجا که ارائه مقاله ای تکراری در هیچ مقطع و هیچ جای دنیا قابل قبول نمی باشد ، انجام پایان نامه مدیریتی  منحصر بفرد امری دشوار می باشد . وجود شاخه های فراوان عامل پیدایش موضوعات فراوان نیز می شود ، اما نمی توان این مساله را نادیده گرفت که بخش عمده ای از زیرشاخه های فوق با یکدیگر مشترک بوده که این امر احتمال تشابه و رد پایان نامه های این رشته در یک دانشگاه را افزایش می دهد . با توجه به این وقایع ، بهره گیری از تجارب یک راهنما برای انتخاب موضوع انجام پایان نامه ، امری مهم تلقی می گردد . موسسات مشاوره ، برنامه ریزی و انجام پایان نامه ، با آگاهی از موضوعات روز هر رشته ، آخرین تغییرات آن و همچنین نکات پر اهمیت تر هر زمینه به ارائه موضوعی بکر پرداخته و در صورت نیاز متقاضی تا آخرین مرحله انجام پایان نامه پیش می برند .